Grasslands of the world

ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಮುಖ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು

ದೇಶ/ಪ್ರದೇಶ

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ವಿಧ

1

ಸ್ಟೇಪ್ಪೀಸ್

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶ (ಉತ್ತರ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ)

ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ

2

ಪ್ರೈರಿ (ಸ್)

ಕೆನಡಾ (ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ)

ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ

3

ವೈಲ್ಡ್

ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರಿಕಾ

ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ

4

ಪಂಪಾಸ್

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಉರುಗ್ವೆ  (ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ)

ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ

5

ಡೌನ್ಸ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ

6

ಸವನ್ನಾ

ಆಪ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

ಉಷ್ಣವಲಯ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು

7

ಕ್ಯಾಂಪೋಸ್

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ/ಲ್ಯಾನೋಸ್

ಉಷ್ಣವಲಯ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು

8

ಬುಷ್ ವೆಲ್ಡ್

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ

ಉಷ್ಣವಲಯ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು

9

ಸೆಲ್ವಸ್

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ

10

ಟೈಗಾ

ಯುರೋಪ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ

11

ವೆಲ್ಡಸ್

ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರಿಕಾ

12

ಲೈನೋಸ್

ವೆನುಜುವೆಲಾ (ದಕ್ಷಿಣಅಮೇರಿಕಾ)

13

ಪುಸ್ಟಾಝ

ಹಂಗೇರಿ (ಹಂಗ್ರೀ)

14

ಕ್ಯಾಂಟಬರಿ

ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: