Nuclear power plants in india

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ

ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷ

ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

1

ತಾರಾಪುರ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಥಾಣೆ)

1969

2 ಘಟಕ 1400

2

ರಾಣಾಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಗರ

ರಾಜಸ್ಥಾನ (ಕೋಟ)

1971

4 ಘಟಕ 790

3

ಕಾಕ್ರಪಾರ

ಗುಜರಾತ(ಸೂರತ್)

1993

2 ಘಟಕ 440

4

ಕೈಗಾ

ಕರ್ನಾಟಕ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)

2000

4 ಘಟಕ 880

5

ನರೋರಾ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ(ಬುಲಂದ್ ಶಹರ)

2 ಘಟಕ 440

6

ಕಲ್ಪಕಂ

ತಮಿಳುನಾಡು (ಚೆಂಗಲ್ ಪೆಟ್ಟು)

2 ಘಟಕ 440

7

ಕೊಡಂಕುಳಂ

ತಮಿಳುನಾಡು

2013

1 ಘಟಕ 1000

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: