pH Scale

pH ಮೌಲ್ಯ (pH Scale)

ಪಿಎಚ್ – pH (potential of Hydrogen)

pH ಮೌಲ್ಯವು ಒಂದು ದ್ರವವೋ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಮ್ಲವೋ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರ ಗುಣದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ‘ಪಿಎಚ್’ ಅಳತೆ 7. ‘ಪಿಎಚ್’ 7ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ದ್ರವ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ‘ಪಿಎಚ್’ 7ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ದ್ರವ ಕ್ಷಾರೀಯ ಗುಣ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

pH = -log [H+1]

pH ಮೌಲ್ಯ ವು 0 ಯಿಂದ 14 ವರೆಗಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

pH ಮೌಲ್ಯವು 7 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಮ್ಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

pH ಮೌಲ್ಯವು 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ(ಕ್ಷಾರ)ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

pH ಮೌಲ್ಯವು 7 ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಮ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾ:-ನೀರು

ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯು pH ಮೌಲ್ಯದ 5.6 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

pH ಮೌಲ್ಯವು ವಿವಿಧ ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ದ್ರವಗಳು

pH ಮೌಲ್ಯ

ಜೀರ್ಣಕ ರಸ

 1

ಮೂತ್ರ

 6.0

ನಿಂಬೆ

 2.0

ವಿನೆಗಾರ್

 2.2

ಹಾಲು

 6.6

ಸೇಬು

 3

ಶುದ್ಧ ನೀರು

 7

ಟೊಮ್ಯಾಟೊ

 4.5

ರಕ್ತ

 7.4

ಸಮುದ್ರ ನೀರು

 7.5 -8.4

ಚರ್ಮ

 5.5

ಅಮೋನಿಯ

 11

ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ

 8.3

ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಶಿಯಾ

 10.5

ವೈನ್ & ಬೀರ್

 4

ಸುಣ್ಣ

 12.4

ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್

14

PH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: