KSWC_Result

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದಗಳ ನೇರ ನೇಮಖಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಬಮಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 23.1.2017 ರಿಂದ 26.2.1017 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ದಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿಗಮದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ http://www.kswc.in.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: