Category Archives: Political Science

Constitution of India_ Preamble

Preamble to the Constitution of India.(Kannada)

conti_preamble

 

Advertisements

Constitutional Articles

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಂಗಳು

Article 341 to 342 –ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡ

Article 45 -ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

Article 51 –ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತುಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು

Article 368- ಸಂವಿದಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ

Article 366- ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆವ್ಯಾಖ್ಯಾಯನ

Article 222- ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವರ್ಗಾವಣೆ
Article280- ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ರಚನೆ

Article 155 –ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನೇಮಕ

Article -352- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

Article 356-ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

Article 360- ಹಣಕಾಸಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
Article 36 to 51- ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು

Article 169- ರಾಜ್ಯ ವಿದಾನ ಪರಿಷತ್ತುರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗಿದೆ

Article -53- ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅದಿಕಾರ

Article-143- ಸುಪ್ರಿಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಸಲಹಾಧಿಕಾರ

Article348- ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂಕಾನೂನು ಪಟ್ಟ ದೊರೆತದ್ದು
Article 49- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ರಕ್ಷಣೆ

Article-79- ಸಂಸತ್ತೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ,ಲೊಕಸಭೆ,ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

Article 103-ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಬಗ್ಗೆ

Article 36- ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಕಲಮ್

Article-51-ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತುಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಲಮ್
Article- 78-ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಂಬಂದದ ಕುರಿತು

Article245 to 300- ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಬಂದ

Article 243-ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ

Article 315 to 323-ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ

Article 324-329- ಚುನಾವಣ ಆಯೋಗ
Article 268 to 281- ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಹಣಕಾಸು

Article 309-323 – ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ

Article -370- ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ

Article 51 (a)- ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ

Article 54/55- ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ
Article 61- ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಚ್ಯುತಿ

Article 274- ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಇನ್ನಿತರಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿಮಂಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ

Article 72-ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಿದೆ

Article 75- ಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ವಿಶ್ವಾಸದಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕದು

Article 333- ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಆಂಗ್ಲೋಇಂಡಿಯನ್ನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದಾನ ಸಬೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಅಧಿಕಾರ
Article -164- ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇಮಕ

Article 171- ವಿದಾನ ಪರಿಷತ್ ರಚನೆ

Article 226-ರಿಟ್ ಜಾರಿ

Article 170- ವಿದಾನ ಸಭೆಯ ರಚನೆ

Article 123- ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ನೆ

 

PS_Notes

ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅವದಿ

 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ 5 ವರ್ಷಗಳು
 ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ 5 ವರ್ಷಗಳು
 ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ 6 ವರ್ಷಗಳು
 ಲೋಕ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ 5 ವರ್ಷಗಳು
 ರಾಜ್ಯಪಾಲರು  5 ವರ್ಷಗಳು
 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ 5 ವರ್ಷಗಳು
 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ 6 ವರ್ಷಗಳು

 

ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ವಯಸ್ಸು

 

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ 35 ವರ್ಷಗಳು
 ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ 35 ವರ್ಷಗಳು
 ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ 30 ವರ್ಷಗಳು
 ಲೋಕ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ 25 ವರ್ಷಗಳು
 ರಾಜ್ಯಪಾಲರು  35 ವರ್ಷಗಳು
 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ 25 ವರ್ಷಗಳು
 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ 30 ವರ್ಷಗಳು
 ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ 21 ವರ್ಷಗಳು
 ಮತದಾನ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು

 

Five Principles of Peaceful Coexistence

ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳು : ಕ್ರಿ ಶ 1954 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರದಾನಿ ಚೌ ಎನ್‍ಲಾಯ್ ಮತು ಪಂಡಿತ ನೆಹರುರವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವು ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಅವುಗಳೆಂದರೆ –

  • ಪರಸ್ಪರರ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಐಕ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವದು.
  • ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡದೇ ಇರುವದು.
  • ದೇಶಗಳ ಒಳಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದೆ ಇರುವದು.
  • ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವದು.
  • ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಜೀವನ.

 

  • ದಿವಂಗತ ಜವಾಹರಲಾಲ ನೆಹರುವರು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾತತ್ವ, ಆದರ್ಶವಾದ, ಮಾನವೀಯ ಅನುಕಂಪ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕಾಠಿಣತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
  • ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.
  • ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲೆಂದೇ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುಂದುವಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
  • ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯು ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

BRICS BANK

ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: (BRICS)

ಪರಿಚಯ:

ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 5 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬ್ರಿಕ್ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿತ್ತು, 2010 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರಿಕಾ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಇದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. 2006 ರ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ನ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ 2009 ರ ಜೂನ್ 16 ರಂದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.

ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು:

1.ಬ್ರೆಜಿಲ್, 2.ರಷ್ಯಾ, 3.ಇಂಡಿಯಾ, 4. ಚೀನಾ ಮತ್ತು5. ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳು. ಈ ದೇಶಗಳ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಡಲಾಯಿತು. ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 42% ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷಟ್ರಗಳ ಪಾಲು 17% ಇದೆ. ವಿಶ್ವದ ಜಿಡಿಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಗಳ ಪಾಲು 20% ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಬಂಡವಾಳ ಹೋಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಾಲು 11% ಇದೆ.

ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್:

ಇದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್  ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 2013ರ ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ನಡೆದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು “ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್” BRICS NEW DEVELOPMENT BANK” (NDB) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲು ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷೀಣ ಕೋರಿಯಾ ಗಳು 2014 ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಇದರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಂಡವಾಳವು ಶೇ 55% ಕ್ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 2016 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಧಿ:

ಇದು 100 ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಬ್ರೇಜಿಲ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ತಲಾ 18 ತಲಾ 18 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ಚೀನಾ 41 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರಿಕಾ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 4 ವಿಧದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ವರೂಪ: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ

ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ: ಶಾಂಘೈ, ಚೀನಾ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು:

ಭಾರತದ ಕೆ.ವಿ.ಕಾಮತ್ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯು 6 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರ ನಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬ್ರೇಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿದೆ.

ಇದರ ಗುರಿಗಳು:

ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು 100 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ “ಸಮೂಹ ಕಾಪು ವ್ಯವಸ್ಥೆ” (ಸಿಆರ್ ಎ) ರಚನೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಐದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಆರ್ ಎ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಊರ್ಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಇದರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 6 ಶೃಂಗ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

 

%d bloggers like this: